PowrotPowrotPowrot DalejDalejDalej
 

Wiele osób staje obecnie przed zadaniem zdobycia domu lub mieszkania. Różne czynniki sprawiają, że cześć z nich korzysta z wyspecjalizowanych firm, które dostarczają gotowe rozwiązania a część decyduje się na samodzielną budowę.
Fakt ten jest łatwo zauważalny poprzez ogólnie dostępne media. Odzwierciedlają one istniejące na rynku potrzeby, prezentując za pośrednictwem artykułów prasowych, reportaży i filmów interesujące odbiorców zagadnienia.

Coraz powszechniejsze staje się również wykorzystanie Internetu jako najbardziej efektywnego środka do prezentacji. Z uwagi na jego duże możliwości i nieograniczony zasięg coraz łatwiejsze jest dokładnie obejrzenie dowolnego osiedla mieszkaniowego bez potrzeby opuszczania domu czy biura.

Internet staje się efektywnym medium, za pomocą którego możemy prowadzić poszukiwania domu lub mieszkania. Fakt ten zauważa i wykorzystuje coraz więcej przedsiębiorstw i spółdzielni. Widoczne jest to w postaci powstających i dostępnych w Internecie ofert. Powodem takiego stanu rzeczy jest kilka istotnych czynników bezpośrednio związanych zarówno z budownictwem jak i samym Internetem.

Ogólnopolski zasięg

Oferta mieszkaniowa dostępna w Internecie dociera do wszystkich podłączonych do niego miejsc. Będąc w Gdańsku możemy oglądać efekt pracy architektów z Warszawy czy Katowic. Dzięki dynamicznemu rozwojowi infrastruktury informatycznej ogromna ilość Polaków, korzysta z dostępu do sieci w domu, biurze czy na uczelni. Tak szerokich możliwości w zakresie zasięgu działania nie daje żadna sieć handlowa.

Dostępność ofert

Informacje dotyczące wyglądu czy stanu realizacji określonego osiedla mogą być dostępne przez 24 godziny na dobę. Niezależnie od pory dnia (czy nocy) możemy dotrzeć do interesujących nas danych i rysunków. Oczywiście muszą one istnieć w Internecie, a ktoś musi je tam najpierw umieścić. Od nas zależy również jak wiele czasu poświęcimy na przegląd poszczególnych ofert. Możemy je analizować pod wieloma kontami, w dogodnym dla nas czasie.

Nastawienie na potrzeby klienta

Dzięki Internetowi możemy wybierać, które informację pragniemy oglądać. Zadaniem spółdzielni, przedsiębiorstwa budowlanego lub osiedla jest dostarczenie interesujących nas informacji w odpowiedniej formie i czasie. Jeśli istnieje taka potrzeba, możliwe jest umieszczanie aktualnych zdjęć z budowy, nowych adresów biura obsługi klienta czy właśnie wprowadzonych technologii montażu. Klient może bardzo aktywnie wpływać na prezentowane poprzez Internet informacje co jest już wykorzystywane np. w ciągle uaktualnianych ofertach mieszkaniowych.


Rola Internetu w rozwoju budownictwa i spółdzielczości mieszkaniowej jest oczywista. Możliwości, które otwiera, dają zarówno klientom jak i sprzedawcom nowe, do tej pory nie spotykane korzyści. Istniejące już dzisiaj prezentacje www i udostępniane w nich informacje służą setkom tysięcy osób.
Świadczą one o dużym nacisku na właściwą obsługę klienta i chęć utrzymywania ścisłego kontaktu. Najbliższe lata przyniosą niewątpliwy wzrost wykorzystania Internetu w tej branży codziennego życia. Coraz trudniej będzie wybrać tą najważniejszą ofertę, będzie to jednak wynikać z ilości i jakości przedstawianych ofert, a nie z ich braku.

Gdańsk, wrzesień 1998
:::::::: Co robimy :: Portfolio :: Kontakt :: Edia.pl :: Panoramy :: Praca :: Index ::::::::