PowrotPowrotPowrot WWW CD E
 

Tworzymy dynamiczne, interaktywne prezentacje wykorzystujące technologię Flash. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowaniu multimediów jesteśmy w stanie :

Swobodnie operować ruchem, obrazem i dźwiękiem w praktycznie nieograniczonym, multimedialnym zakresie.

Kreować kompozycje prawdziwie interaktywne, reagujące dźwiękiem i zdarzeniami na ruch i operacje oglądającego.

Tworzyć prezentacje "lekkie" i łatwo dostępne również dla korzystających z wolnych łączy modemowych.

Przewidywać i kontrolować zachowanie prezentacji zarówno podczas jej pobierania poprzez Internet jak i odtwarzania na różnej klasy sprzęcie.

Zapewnić bezwzględną dbałość o techniczne aspekty funkcjonowania wszystkich elementów prezentacji multimedilanych.    więcej >>


Dostarczamy zaawansowane rozwiązania do potrzeb :

    Promocji i reklamy (firma, produkty)     PRZYKŁAD >>
Rozrywki (gry, zabawy)     PRZYKŁAD >>
PR, Informacyjno - edukacyjnych     PRZYKŁAD >>

Jedynymi ograniczeniami są wyobraźnia, czas i ... budżet.
:::::::: Co robimy :: Portfolio :: Kontakt :: Edia.pl :: Panoramy :: Praca :: Index ::::::::