PowrotPowrotPowrot
 


Efektywność zastosowania technologii FlashTM jest ściśle związana z możliwościami technicznymi oglądającego. Dlatego :

Konstruując i składając film pamiętamy o uzyskaniu maksymalnej efektywności jego prezentacji na komputerze widza. Wynika stąd późniejsza, przewidywalna szybkość pracy na różnej klasy sprzęcie.

Dobieramy najbardziej optymalną metodę prezentacji grafiki - wektorową lub bitmapową. Ma to bezpośredni związek z szybkością pracy i ciężarem prezentacji oraz możliwie najszybszym pobraniem z Internetu.

Wypełniamy oczekiwanie różnego rodzaju częściami wprowadzającymi (loaderami), które urozmaicają proces pobrania prezentacji z Internetu.

Budujemy specjalną, stanowiącą elementy animacji grafikę - zapewnia to stabilną, wcześniej zaplanowaną szybkość odtwarzania filmu i towarzyszących mu zdarzeń.
:::::::: Co robimy :: Portfolio :: Kontakt :: Edia.pl :: Panoramy :: Praca :: Index ::::::::