PowrotPowrotPowrot WWW CD Flash E
 


Od jedenastu lat pomagamy naszym Klientom w stosowaniu mediów nowej generacji. Wspólnie wytyczone cele przenosimy na język Internetu i elektronicznych środków przekazu. Ich siła oraz rosnące możliwości tworzą nowe wyzwania, którym nadajemy rzeczywisty kształt.

Budujemy dynamiczne i statyczne prezentacje www, flash i CD promujące firmy, produkty lub przedsięwzięcia. Fundamentem jest zawsze cel i przekaz, Zobacz portfolio który wzbogacamy o wizualne środki wyrazu. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie i zmusza nas do intensywnej pracy na wszystkich etapach realizacji projektu.

Dla klientów wymagających zaawansowanych narzędzi marketingu sieciowego oraz zarządzania treścią wdrażamy autorski system typu Content Management //Edia.pl. Do potrzeb demonstracyjnych stworzyliśmy serwis www.edia.pl prezentujący rozwiązania eksperymentalne i wybrane możliwości systemu.

Wiele lat pracy z mediami elektronicznymi sprawia, że opieramy się wyłącznie na sprawdzonych technikach kreacji w Internecie i multimediach.

:::::::: Co robimy :: Portfolio :: Kontakt :: Edia.pl :: Panoramy :: Praca :: Index ::::::::