PowrotPowrotPowrot
 

Kompozycja Marketing Mix w zastosowaniu internetowym opiera się na właściwym wykorzystaniu udostępnianych przez to medium narzędzi. Ważny jest zarówno ich dobór jak i forma zastosowania. We wszelkiego rodzaju działaniach marketingowych zaleca się oparcie na :
 
wyodrębnieniu grupy docelowej
mogą to być np. osoby w wieku od 25 do 45 lat, z wykształceniem wyższym, o ustabilizowanych dochodach powyżej 1000 zł netto, wykorzystujące w codziennym życiu najnowsze zdobycze techniki;

określeniu efektywnych kanałów dotarcia
mogących składać się z : interesującej, na bieżąco uaktualnianej, prezentacji www; bazy danych potencjalnych klientów, zawierającej adresy e-mail do utrzymywania okresowego kontaktu; reklamy poprzez banery umieszczone na stronach Wirtualnej Polski i emitowane poprzez systemy banerowe;

badaniu efektywności prowadzonych działań
np. poprzez zastosowanie statystyki odwiedzin Analog dającej możliwość pełnej analizy ruchu odwiedzających w obrębie prezentacji www przedsiębiorstwa;
 
Wybrane elementy Internet Marketing Mix, wraz z opisami prezentujemy poniżej.


1. Właściwie skonstruowane strony www,
dzięki, którym osoby korzystające z wyszukiwarek internetowych znajdą interesujące ich informacje właśnie na naszej stronie www. Zagadnienie jest związane z dostosowaniem kodu HTML do mechanizmów indeksowania stosowanych w najważniejszych wyszukiwarkach. Podstawą jest identyfikacja i wbudowanie właściwych słów kluczowych. Uzyskany efekt jest każdorazowo zależny od specyfiki wyszukiwarki.2. Zarejestrowana prezentacja www.
W Internecie istnieją setki tzw. centrów wyszukiwawczych, w Polsce - kilkadziesiąt, na świecie kilkaset. Zarejestrowanie prezentacji bezpośrednio w każdym z nich, znacznie zwiększa szansę dotarcia do potencjalnego klienta. Wprowadzenie informacji w przygotowane w tym celu formularze przyśpiesza właściwą identyfikację naszej prezentacji www. Bez tej operacji oczekiwanie na jej "zauważenie" przez wyszukiwarkę może trwać kilka miesięcy i dłużej. Użytkownicy w Polsce korzystają zarówno z wyszukiwarek polskich jak i zagranicznych. Z tego względu rejestracja powinna objąć możliwie szeroki krąg.3. Baner połączony z oknem wyszukiwarki.
Umożliwiający połączenie dwóch funkcji reklamowej i wyszukiwawczej. Realizuje wyszukiwanie w zasobach prezentacji www o określonej tematyce. Wymaga zastosowania odpowiednich narzedzi po stronie serwisu www reklamodawcy. Daje ogromne możliwości w zakresie "nieuciążliwego" dotarcia do grupy docelowej.4. Komunikacja poprzez e-mail.
Posiadanie e-mail w firmie wiąże się z kontaktami z kooperantami, dostawcami a w szczególności z klientami. Listy przesyłane poprzez e-mail powinny wykorzystywać stopkę zawierającą imię i nazwisko, nazwę firmy, podstawowe dane adresowe, a w szczególności pełen adres firmowej prezentacji www. Stwarzamy tym sposobem możliwość szerszego i częstszego jej wykorzystania przez osoby, z którymi utrzymywany jest kontakt. Technicznie możliwe, przejście tego samego listu poprzez wiele osób, nie utrudnia wówczas właściwej identyfikacji nadawcy. Jednocześnie, trudne do zapamiętania adresy URL, stają się dostępne po jednokrotnym "kliknięciu" myszą.5. System wymiany banerów.
Oparty na zasadzie barterowej wymiany powierzchni reklamowych pomiędzy uczestnikami systemu. Daje relatywnie duże możliwości w zakresie bezpłatnego dotarcia do potencjalnych klientów. Reklama może docierać w dowolnych porach do dużej grupy osób. Wymaga opracowania własnego banera reklamowego. Dzięki związanej z banerem statystyce, istnieje możliwość badania efektywności.
:::::::: Co robimy :: Portfolio :: Kontakt :: Edia.pl :: Panoramy :: Praca :: Index ::::::::